ΔίκυκλαΤα βασικά στάδια της διαδικασίας του τεχνικού ελέγχου των δικύκλων είναι ανάλογα με εκείνα του αυτοκινήτου:

  1. Έλεγχος της ταυτότητας (πινακίδα κυκλοφορίας, αρ. πλαισίου, κινητήρας, χρωματισμός κλπ)
  2. Έλεγχος καυσαερίων
  3. Έλεγχος συστήματος πέδησης στο φρενόμετρο
  4. Έλεγχος των φώτων

Δικαιολογητικά:

  1. Ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης του κατόχου του δικύκλου
  2. Άδεια κυκλοφορίας ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο
  3. Δελτίο προηγούμενου ελέγχου (εφόσον έχει εκδοθεί)

Επανέλεγχος ΚΤΕΟ

Σε περίπτωση που στο όχημά σας διαπιστωθούν σοβαρές ελλείψεις και χρειάζεται επισκευές έχετε στην διάθεση σας 20 ημέρες για τον επανέλεγχο και την έκδοση του δελτίου τεχνικού ελέγχου. Ο τεχνικός διευθυντής του Ι.ΚΤΕΟ ΚΟΥΤΣΟΝΑΣΙΟΣ μπορεί να σας δώσει 10 ημέρες επιπλέον σε περιπτώσεις που οι επισκευές είναι εκτεταμένες.